מילון מונחים אטמוספרים

הרחבה

 

פאסקוויל – קטגוריות ליציבות אטמוספרית

 

הרחבה:

 

למידת הערבליות באוויר החופשי יש השפעה ניכרת על מידת ואופן פיזור מזהמי האוויר השונים ופלומות הזיהום הנפלטות מארובות וממקורות שונים. את מידת הערבליות ניתן לסווג על פי מספר קטגוריות של אי יציבות. שיטת הסיווג הנפוצה היא קטגוריות היציבות של פאסקוויל. שיטה זו מחלקת את מידת הערבליות לשש קטגוריות על סמך עוצמת הרוח כפי שהיא נמדדת בגובה 10 מטר מעל פני הקרקע, עצמת הקרינה השמשית (ביום) וכסות העננים (בלילה).    

קטגוריות היציבות הן כלהלן:

 

אטמוספירה מאוד לא יציבה

A

אטמוספירה לא יציבה

B

אטמוספירה מעט לא יציבה

C

אטמוספירה נייטרלית

D

אטמוספירה מעט יציבה

E

אטמוספירה יציבה

F

 

חישוב קטגוריות מצבי אי היציבות האטמוספרית על פי פאסקוויל:

 

עצמת הרוח בקרקע

עצמת הקרינה השמשית בשעות היום

כסות העננים בשעות הלילה

(מ'/ שנ')

חזקה

בינונית

מועטה

50% <

50% >

2  >

A

A B

B

E

F

3 -  2

B A

B

C

E

F

5 -  3

B

B C

C

D

E

6 -  5

C

C D

D

D

D

6  <

C

D

D

D

D

 

 

 

 

[חזרה למילון  מונחים[