קבועים תרמודינמים:

 

           

מחושב ע"י

יחידות:

ערך:

שם:

סמל:

 

molecules mole-1

6.02213x1023

מספר אבוגדרו

A

 

 

 

 

 

 

J kg-1 K-1

1004.67

חום סגולי של אוויר יבש בלחץ קבוע

cpd

 

m2 s-2 K-1

1004.67

 

 

 

J g-1 K-1

1.00467

 

 

 

cal g-1 K-1

0.240

 

 

 

 

 

 

 

 

J kg-1 K-1

717.63

חום סגולי של אוויר יבש בנפח קבוע

cvd

 

m2 s-2 K-1

717.63

 

 

 

J g-1 K-1

0.718

 

 

 

cal g-1 K-1

0.171

 

 

 

 

 

 

 

 

J kg-1 K-1

1865.1

חום סגולי של אדי מים בלחץ קבוע

(בטמפרטורה של 298.15 K)

cpV

 

 

 

 

 

 

J kg-1 K-1

1403.2

חום סגולי של אדי מים בנפח קבוע

(בטמפרטורה של 298.15 K)

cvV

 

 

 

 

 

 

J kg-1 K-1

4185.5

חום סגולי של מים נוזלים

cW

 

m2 s-2 K-1

4185.5

 

 

 

J g-1 K-1

4185.5

 

 

 

cal g-1 K-1

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

W m-2

1365

קבוע השמש הממוצע

Fs

 

 

 

 

 

 

m s-2

9.81

כח הכבידה בפני הקרקע

g

 

cm s-2

981

 

 

 

 

 

 

 

 

m3 kg-1 s-2

6.6720x10-11

קבוע הכבידה

G

 

cm3 g-1 s-2

6.6720x10-8

 

 

 

 

 

 

 

 

J s

6.6260755x10-34

קבוע פלנק

h

 

 

 

 

 

R*/A

kg m2 s-2 K-1 molecule-1

1.3807x10-23

קבוע בולצמן

KB

 

g cm2 s-2 K-1 molecule-1

1.3807x10-16

 

 

 

cm3 mb K-1 molecule-1

1.3807x10-19

 

 

 

m3 mb K-1 molecule-1

1.3807x10-25

 

 

 

cm3 atm K-1 molecule-1

1.3625x10-22

 

 

 

L atm K-1 molecule-1

1.3625x10-25

 

 

 

cal K-1

3.299x10-24

 

 

 

 

 

 

 

 

g mole-1

28.966

משקל מולקולרי של אוויר יבש

md

 

 

 

 

 

 

g mole-1

18.02

משקל מולקולרי של מים

mv

 

 

 

 

 

md/A

Kg

4.8096x10-26

מסה של מולקולת אוויר

M

 

g

4.8096x10-23

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg

5.98x1024

מסת כדור הארץ

Me

 

g

5.98x1027

 

 

 

 

 

 

 

 

kg m2 s-2 mole-1 K-1

8.3145

קבוע הגזים האוניברסלי

R*

 

g cm2 s-2 mole-1 K-1

8.3145

 

 

 

cm3 mb mole-1 K-1

8.3145

 

 

 

J mole-1 K-1

8.3145

 

 

 

erg mole-1 K-1

8.3145x107

 

 

 

m3 mb mole-1 K-1

0.083145

 

 

 

L atm mole-1 K-1

0.08206

 

 

 

cm3 atm mole-1 K-1

82.06

 

 

 

cal mole-1 K-1

1.987

 

 

 

 

 

 

 

R*/md

J kg-1 K-1

287.04

קבוע הגזים עבור אוויר יבש

R

 

J g-1 K-1

0.28704

 

 

 

m3 mb kg-1 K-1

2.8704

 

 

 

cm3 mb g-1 K-1

2870.4

 

 

 

m2 s-2 K-1

287.04

 

 

 

cm2 s-2 K-1

2.8704x106

 

 

 

 

 

 

 

 

m

6.371x106

רדיוס כדור הארץ

Re

 

 

 

 

 

 

m

6.96x108

רדיוס השמש

Rp

 

 

 

 

 

 

m

1.5x1011

מרחק ממוצע שמש-כדוה"א

Res

 

 

 

 

 

 

J kg-1 K-1

461.40

קבוע הגזים עבור אדי מים

Rv

 

J g-1 K-1

0.46140

 

 

 

m3 mb kg-1 K-1

4.6140

 

 

 

cm3 mb g-1 K-1

4614.0

 

 

 

m2 s-2 K-1

461.40

 

 

 

cm2 s-2 K-1

4.6140

 

 

 

 

 

 

 

 

K

5796

טמפרטורת הפוטוספירה של השמש

Tp

cpd/cvd

 

1.4

 

γ

R/cpd

 

0.286

 

κ

 

 

 

 

 

 

W m-2 K-4

5.67051x10-8

קבוע סטפן-בולצמן

σB

 

 

 

 

 

 

s-1

7.292x10-5

מהירות זויתית של כדור הארץ

Ω